Ақтөбе ќаласында «Инвесторлар мен жўмыскерлер, еѕбек саласындаєы, јлеуметтік жјне отбасылыќ ќатынастардаєы дау-дамайларды реттеу келіссґздердіѕ ХХІ-ші єасырдаєы заманауи технологиялары» таќырыбында дґѕгелек їстел-семинар ґтті.

Ақтөбе қаласында 2019 жылдың 12 қарашасында «Инвесторлар мен жұмыскерлер, еңбек саласындаєы, әлеуметтік және отбасылық қатынастардағы дау-дамайларды реттеу келіссөздердің ХХІ-ші ғасырдағы заманауи технологиялары» тақырыбында дөңгелек үстел-семинарда Ақтөбебе облысының еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасының басшысы С.Е.Аманбаев Басқармада еңбек дауларын медиациялық келісім арқылы объективті шешу мақсатында ашылған «Еңбек дауын шешу бөлмесі» туралы мәлімдеді.